Sponsoren

RPAnhn

Samen werken aan een werkende arbeidsmarkt in Noord-Holland Noord


Nienke
Nienke Geplaatst op 8 Dec 2021

RPAnhn (Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid) is strategisch en uitvoerend partner voor werkgevers, werknemers, onderwijs en overheid. Samen werken we aan een duurzame, ontwikkelingsgerichte en inclusieve arbeidsmarkt ten behoeve van een sterke, regionale economie. 

RPAnhn faciliteert, coördineert en verbindt. Wij monitoren afspraken over en activiteiten op de regionale arbeidsmarkt en maken resultaten zichtbaar. Daarvoor bieden wij middelen, denkkracht, daadkracht en innovatie.

Om de regionale arbeidsmarkt voor iedereen geschikt te maken volgen wij vier actielijnen:

Aanbodzijde arbeidsmarkt

  • Alle talenten in de regio zijn in beeld.
  • Adequate ondersteuning voor mensen om aan het werk te komen en te blijven.

Vraagzijde arbeidsmarkt

  • Inzicht in kansrijke sectoren en beroepen.
  • Werkgevers zetten actief in op het anders werven van werkzoekenden en formuleren hun vraag naar arbeid in de vorm van competenties, skills en talenten.

Route naar werk

  • Efficiënte en effectieve ondersteuning van de match op de arbeidsmarkt. 
  • Inzicht in de werking van initiatieven om de match op de arbeidsmarkt te realiseren.

Scholing

  • Een flexibel opleidingsaanbod dat aansluit op de vraag van werkgevers.
  • Continue ontwikkeling van werkgevers, werknemers, werkzoekenden, studenten en scholieren.